Skip to main content

Algemene voorwaarden

Stichting Happy Flower
Haarlemmerstraat 247
2312 DS Leiden
Zuid-Holland, Nederland
+31 (0)614576910
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.stichtinghappyflower.nl

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en transactie tussen Stichting Happy Flower en een cliënt waarop Stichting Happy Flower deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Bestellingen

2.1 Bestelling aanvragen
[VOORWAARDEN BIJ AANVRAGEN]
2.2 Bezorging
[VOORWAARDEN BIJ BEZORGEN]
2.3 Onjuistheden
De klant dient de bestelgegevens op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan Stichting Happy Flower te worden doorgegeven.

3. Inspanningen Stichting Happy Flower

Stichting Happy Flower zal de boeketten/bestellingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. Betaling

Stichting Happy Flower vermeldt alle prijzen van boektten en producten in de winkel en/of op haar website en mondeling aan de klant. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na aankoop van het boeket/product de betaling te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

Stichting Happy Flower neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. Stichting Happy Flower behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Happy Flower zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. U bent altijd gerechtigd om gegevens in te zien, een uitdraai te vragen, U dient zich vooraf te kunnen legitimeren voordat u inzage of een uitdraai kunt verwachten. Tevens heeft u het recht om verwijderd te worden.

6. Geheimhouding

Op alle (vertrouwelijke) informatie die u als klant heeft verstrekt tijdens de aankoop van een boeket of product komt geheimhouding. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Stichting Happy Flower verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Stichting Happy Flower is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de winkel.

8. Beschadiging & diefstal

Stichting Happy Flower heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Stichting Happy Flower meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de bloemen of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Stichting Happy Flower. Stichting Happy Flower moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal Stichting Happy Flower de bloemen vervangen. Indien Stichting Happy Flower en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de winkel behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Stichting Happy Flower het recht de klant de toegang tot de winkel te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Stichting Happy Flower en de klant is het Nederlands en Europese recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Stichting Happy Flower is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op een website zoals Facebook plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Stichting Happy Flower. Stichting Happy Flower kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers. Stichting Happy Flower betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Stichting Happy Flower aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie een website zoals Facebook. De website van Stichting Happy Flower kan links naar andere sites hebben. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

12. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

13. Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod genieten de voor de consument meest gunstige bepaling(en) voorrang.
Get The App!
Download nu ook in de Apple Appstore

Download nu ook in de Google PlayStore
Happy Flower Leiden
Haarlemmerstraat 247
2312 DS Leiden
Openingstijden
 • Maandag: 13:00 tot 18:00
  Di t/m Vr: 9:00 tot 18:00
  Zaterdag: 10:00 tot 17:00
  Zondag gesloten.
Happy Flower Noordwijkerhout
Maandagsewetering 170
2211 WV Noordwijkerhout
Openingstijden
 • Ma / Di: GESLOTEN
  Wo t/m Vr: 9:30 tot 18:00
  Zaterdag: 10:00 tot 17:00
  Zondag GESLOTEN.

Copyrights © Stichting Happy Flower. Alle rechten voorbehouden.